• 24
    0

    සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලු පීඨවල අධ්‍යයන කටයුතු ලබන 21 වනදා යළි ආරම්භ කරන බව එම විශ්වවිද්‍යලයේ ලේඛකාධිකාරි වී.ඒ කිත්සිරි මහතා පවසයි. ලබන 20 වනදා වන විට සියලු සිසුන් නේවාසිකාගාර වෙත පැමිණිය යුතු බව ලේඛකාධිකාරිවරයා සඳහන් කළේය. මේ අතර පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය හේතුවෙන් 20 දා පෙර කිසිදු සිසුවෙක් හෝ සිසුවියක් විශ්වවිද්‍යලයේ තුළට බාර නොගන්නා බව සබරගමුව විශ්වවිද්‍යලයේ ...