• 386
    0

    බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් ජේලර්වරුන් හා අනෙකුත් නිලධාරීන් 1275ක් අලුතින් බඳවා ගැනීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත. ඒ යටතේ පිරිමි නියාමකවරුන් 1068 ක්, කාන්තා නියාමකවරියන් 110 ක්, දෙවන පෙළ පිරිමි ජේලර්වරුන්  69 ක්, දෙවන පෙළ කාන්තා ජේලර්වරුන් 10 ක්, දෙවන පෙළ පිරිමි පුනරුත්ථාපන නිලධාරීන්  15 ක් හා  දෙවන පෙළ කාන්තා පුනරුත්ථාපන නිලධාරීන් 03ක්  වශයෙන්  බදවා ගැනීමට නියමිතව තිබේ. ...
  • 66
    0

    වදක තනතුරට බඳවා ගැනිමේ සම්මුඛ පරික්ෂණ කල්දමා තිබේ. අදාල සම්මුඛ පරික්ෂණ බන්ධනාගාර මූලස්ථානයේදී අද (27) සහ හෙට (28) යන දෙදින තුළ පැවැත්විමට නියමිතව තිබුණි. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ උපදෙස් මත මෙම සම්මුඛ පරික්ෂණ ලබන අප්‍රේල් මස 02 සහ 03 වනදා දක්වා කල්දැමු බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් බන්දුල ජයසිංහ මහතා සදහන් කළේය. වදක තනතුර සදහා ...